Η έγκαιρη διάγνωση της αμφοτερόπλευρης μεγάλου βαθμού νευροαισθητήριας βαρηκοΐας διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή των προγραμμάτων ανιχνευτικής εξέτασης της ακοής των νεογνών, στα οποία σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι γονείς του παιδιού, ο παιδίατρος, νεογνολόγος, αναπτυξιολόγος, παιδονευρολόγος και ο οικογενειακός γιατρός.

Η εφαρμογή της αυτόματης ανιχνευτικής εξέτασης της ακοής σε νεογνά, με τις μεθόδους των ακουστικών προκλητών δυναμικών (ABR) και των ωτοακουστικών εκπομπών (OAEE) συνέβαλε στη σημαντική μείωση του μέσου χρόνου διάγνωσης της παιδικής βαρηκοΐας από 3 σε 2 χρόνια μετά τη γέννηση. Η έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοΐας επιτρέπει την έγκαιρη παρέμβαση, με ακουστική ενίσχυση της ακοής, με ακουστικά βαρηκοΐας ή με κοχλιακό εμφύτευμα και λογοθεραπεία.

Η μεθοδολογία, το εξεταστικό πρωτόκολλο, τα κριτήρια επιτυχίας-αποτυχίας στο τεστ περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της ανιχνευτικής εξέτασης, που εφαρμόζει ένα ιδιωτικό ιατρείο – κέντρο , μια δημόσια ή ιδιωτική κλινική. Σε περίπτωση αποτυχίας πρέπει να γίνεται επανεξέταση μέσα στον πρώτο μήνα.

 

Πως Γίνεται ο Έλεγχος Ακοής

  • Ο έλεγχος της ακοής είναι μία γρήγορη, ασφαλής, ελεύθερη επιπλοκών και αρκετά αξιόπιστη διαδικασία.
  • Για τον έλεγχο χρησιμοποιείται μία ειδική συσκευή που ονομάζεται συσκευή ανίχνευσης ωτακουστικών εκπομπών(OAEE). Οι ωτακουστικές εκπομπές είναι μία φυσική διεργασία του αυτιού και αφορά στην παραγωγή ήχων από το ίδιο το αυτί (κοχλία) όταν χορηγηθεί συγκεκριμένο ηχητικό ερέθισμα και καταγράφει την απάντηση του οργάνου της ακοής.
  • Η εξέταση διαρκεί ελάχιστα, από μερικά δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά. Χρησιμοποιείται ειδικό βύσμα μίας χρήσης.

 

Τι Γίνεται όταν το Νεογνό δεν περάσει Επιτυχώς τον Έλεγχο Ακοής

Αν το μωρό σας εμφανίσει κάποιο πρόβλημα στην πρώτη εξέταση ανίχνευσης βαρηκοΐας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει βαρηκοΐα αλλά πρέπει οπωσδήποτε η εξέταση να επαναληφθεί. Κάποια νεογνά δεν περνούν επιτυχώς την πρώτη  εξέταση γιατί υπάρχουν ακαθαρσίες στον έξω ακουστικό πόρο ή υγρό στο μέσο ους. Η εξέταση τότε επαναλαμβάνεται σε 2-3 εβδομάδες.

Αν καταγραφεί εκ νέου αποτέλεσμα ενδεικτικό μονόπλευρης ή αμφίπλευρης βαρηκοΐας το βρέφος θα πρέπει να υποβληθεί σε ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους (ABR) – auditory steady state response (ASSR),για να αποκλεισθεί ή να επιβεβαιωθεί οριστικά η ύπαρξη , ο βαθμός και η φύση της βαρηκοΐας . Ο διαγνωστικός έλεγχος οφείλει να γίνεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο της ζωής.

Αν ο διαγνωστικός έλεγχος αποκαλύψει κάποιου βαθμού βαρηκοΐα, αυτή πρέπει να αντιμετωπισθεί ανάλογα με το βαθμό (μικρή, μέτρια, μεγάλη), τη φύση της (νευροαισθητήρια, αγωγιμότητας ή μεικτή, μονόπλευρη ή αμφίπλευρη) και την αιτιολογία της.

Η έναρξη της αντιμετώπισης της παιδικής βαρηκοΐας πρέπει να γίνεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της ζωής του παιδιού.

Τα βρέφη που έχουν κάποιο παράγοντα κινδύνου (κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, ενδομήτριες λοιμώξεις, χημειοθεραπεία, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σύνδρομα κλπ) θα πρέπει να παραπέμπονται για ακοολογική εξέταση τουλάχιστον μία φορά μέχρι την ηλικία των 24-30 μηνών.

Παιδιά με παράγοντες που ενοχοποιούνται για όψιμη ή προοδευτική βαρηκοΐα (CMV λοίμωξη) θα πρέπει να τίθενται σε τακτική ανά εξάμηνο ακοολογική παρακολούθηση μέχρι την ηλικία των τριών ετών, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της πρώτης ανιχνευτικής δοκιμασίας.

Στο ιατρείο μας εφαρμόζεται μια από της πλέον σύγχρονες μεθόδους ελέγχου της ακοής των νεογνών: οι ωτοακουστικές εκπομπές(OAEE). με την χρήση  σύγχρονων συσκευών της Madsen-Accuscreen (Teoae και Dpoae).

Η εξέταση με τις ωτοακουστικές εκπομπές θα έπρεπε να γίνεται σε ΟΛΑ τα νεογνά που γεννιούνται στην Ελλάδα. Εξέταση που δυστυχώς γίνεται μόνο σε ελάχιστα κέντρα της Ελλάδας και σε μεμονωμένα Ιδιωτικά ιατρεία και εξειδικευμένα κέντρα.

Στο ιατρείο μας επίσης πραγματοποιούνται τα ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους (ABR) – auditory steady state response (ΑSSR) με φυσικό ύπνο αλλά και με καταστολή εάν χρειαστεί (σε κλινική),με τελευταίας γενιάς σύγχρονο εξοπλισμό της Interacoustic – eclipse  Είναι μια άλλη μέθοδος για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της ακοής σε νεογνά, βρέφη αλλά και μεγαλύτερα και κυρίως σε παιδιά με παθολογικά αποτελέσματα από της ωτοακουστικές εκπομπές.