Οι Επιπτώσεις της Νευροαισθητήριας Βαρηκοΐας

Είναι γνωστό σε όλους πια ότι για να μπορέσει να μιλήσει κάποιος πρώτα ακούσει. Ένα από μεγάλα κατορθώματα ενός παιδιού στην ηλικία έως τα 5 έτη  είναι η ανάπτυξη του λογού  μια και αυτό αποτελεί το μέσον για τον αυτοπροσδιορισμό του την διαφορετικότητα του και εν γένει την ομαλή ένταξη και κοινωνικοποίηση του στο σύνολο. Το φάσμα συχνοτήτων του προφορικού λόγου παρουσιάζει συγκεκριμένη κατανομή, με τα φωνήεντα να εντοπίζονται περισσότερο στις χαμηλές και τα σύμφωνα περισσότερο στις υψηλές συχνότητες αποτέλεσμα όλων αυτών, η ομιλία των παιδιών με διαταραχές ακοής χαρακτηρίζεται από περισσότερα λάθη στα σύμφωνα, ιδιαίτερα στους άηχους φθόγγους (κ, π, τ, χ, φ, θ, σ).

Μέσα από πλήθος μελετών αποδεικνύεται από τα περισσότερα παιδιά μέχρι την ηλικία του ενός έτους έχουν αρχίσει να προφέρουν τις πρώτες τους λέξεις. Ο Fry υποστηρίζει ότι τα παιδιά με φυσιολογική ακοή έχουν ένα λεξιλόγιο 200 λέξεων στα 2 έτη, 1.000 λέξεων στα 3 έτη και 2.000 λέξεων στα 4 έτη. Όταν συγκρίνουμε το λεξιλόγιο αυτό με εκείνο των κωφών παιδιών, βλέπουμε μεγάλες διαφορές. Ο Di Carlo από το 1964 είχε υποστηρίξει ότι ένα τυπικό κωφό παιδί πέντε ετών κατέχει περίπου 25 λέξεις, ενώ το ακούον της ίδιας ηλικίας έχει λεξιλόγιο από 2.000 έως 10.000 λέξεις. Επίσης η εκφορά του λόγου, στα βαρήκοα παιδιά  είναι σημαντικά διαταραγμένη με αισθητή την παραμόρφωση φωνηέντων και χειλικόληκτων συμφώνων Εάν τώρα  προστεθούν και οι συχνές ακουστικές παρανοήσεις, τότε το παιδί μπορεί εύκολα να οδηγηθεί σε κοινωνικό στιγματισμό, και κοινωνική απομόνωση τα οποία θα έχουν συνέπειες στην ψυχονοητική -κοινωνική του πρόοδο και ανάπτυξη.

 

Συνοπτικά οι Επιπτώσεις της Βαρηκοΐας

  • Η καθυστέρηση και το περιορισμένο λεξιλόγιο.
  • Η κακή εξέλιξη της διάρθρωσης των προτάσεων και η παρανόηση της έννοιας.
  • Ορισμένοι φθόγγοι δεν ακούγονται και ως εκ τούτου δεν αναπαράγονται, όπως το “Σ”, “Φ”, “Τ”, “Κ”. Έτσι, η ομιλία γίνεται δύσκολο να κατανοηθεί.
  • Όλοι οι τομείς της εκπαίδευσης επηρεάζονται και ιδιαίτερα η ανάγνωση και οι μαθηματικές έννοιες.
  • Διαταραγμένη και υπανάπτυκτη κοινωνική λειτουργία η οποία έχει ως αποτέλεσμα απογοήτευση, δυστυχία και κοινωνική απομόνωση.
  • Η απώλεια της αίσθησης του χώρου, της δυνατότητας εντοπισμού της κατεύθυνσης των ήχων αλλά και γενικότερα των ήχων του περιβάλλοντος.
  • Μια έντονη καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της γλώσσας προκαλεί μαθησιακά προβλήματα που οδηγούν σε μειωμένη ακαδημαϊκή επίδοση.
  • Η δυσκολία στην επικοινωνία οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση και μειωμένη αυτοπεποίθηση. Όλα αυτά μπορεί να έχουν επιπτώσεις στις επαγγελματικές επιλογές των παιδιών αργότερα στη ζωή.