Το ΩΡΛ ιατρείο του Ιατρού Αντώνη Α. Νικολιδάκη είναι εξοπλισμένο πλήρως με τα πλέον σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να προσφέρονται υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.

Διαθέτει ενδοσκοπικό εξοπλισμό με εύκαμπτα και άκαμπτα ενδοσκόπια καθώς και σύστημα ψηφιακής  καταγραφής.

Υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης μικροεπεμβάσεων όπως: συρρίκνωση των ρινικών κογχών, σταφυλουπερωιοπλαστική, κρυπτόλυση παρίσθμιων αμυγδαλών, συρρίκνωση της γλωσσικής αμυγδαλής, αντιμετώπιση ρινορραγιών κ.α με τη χρήση συσκευής ραδιοσυχνοτήτων.

Πλήρες ακοολογικό νευροωτολογικό εργαστήριο το οποίο είναι εξοπλισμένο με ακοομετρητή, τυμπανογράφο, ηχομονωμένο πιστοποιημένο θάλαμο ακουομέτρησης, βιντεονυσταγμογράφο, συσκευή ψυχρού – θερμού διακλυσμού, πλατφόρμα ισορροπομετρίας.

Συσκευή ανίχνευσης βρεφικής/παιδικής βαρηκοΐας (screening test), με την εφαρμογή ωτακουστικών εκπομπών (ΟΑΕΕ,ΤΕΟΑΕ,a-ABR), καθώς και πλήρη έλεγχο με κλινικά ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους (ABR).

Sutter Medizintechnik GmbH
Eymasa - Interschuller SL
Interacoustics A/S
Euroclinic - Medi-Care Solutions S.R.L.
Otometrics A/S

Ιατρείο Ηρακλέιου Κρήτης – Ζωγράφου 5, Τ.Κ. 712 01

 +30 2810 342609