Ωτακουστικές Εκπομπές (OAEE)

Περιγραφή

Ο νεογνικός έλεγχος ακοής γίνεται με τις ωτοακουστικές εκπομπές οι οποίες αποτελούν μια ασφαλή, ανώδυνη και ακίνδυνη εξέταση. Το αυτί, και συγκεκριμένα το όργανο της ακοής, ο κοχλίας, ως απάντηση στα ακουστικά ερεθίσματα που στέλνουμε με τη συσκευή των ωτακουστικών εκπομπών παράγει δικούς του ήχους τους οποίους εκπέμπει προς τα έξω. Αυτή η ηχητική απάντηση καταγράφεται και η παρουσία της αποτελεί ένδειξη φυσιολογικής ακοής. Ο ιδεώδης χρόνος για την πραγματοποίηση αυτής της εξέτασης είναι οι πρώτες ημέρες από την γέννηση.

Έχει τεράστια σημασία η έγκαιρη διάγνωση την βαρηκοΐας τόσο για την ανάπτυξη της ομιλίας όσο και για τη κοινωνική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών.

Η επιτυχής καταγραφή της σημαίνει ότι το σύστημα ακοής του παιδιού εκπληρώνει τις βασικές προϋποθέσεις για φυσιολογική εξέλιξη.