Βιντεονυσταγμογράφημα (VNG)

Περιγραφή

Πρόκειται για σύγχρονη μέθοδο κατά την οποία χρησιμοποιούνται ειδικές υπέρυθρες κάμερες μέσω των οποίων καταγράφεται η κατεύθυνση της κίνησης των οφθαλμών, η ταχύτητα τους και άλλες σημαντικές παράμετροι για την διερεύνηση και διάγνωση του τύπου του ιλίγγου. Η δοκιμή χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί αν μια εκδήλωση ιλίγγου-ζάλης είναι αποτέλεσμα διαταραχής του οργάνου της ισορροπίας ή του αιθουσαίου νεύρου.

 

Πως γίνεται η δοκιμή

  • Τοποθετείται ειδική μάσκα με κάμερες υπερύθρων οι οποίες είναι σε θέση να καταγράφουν τις κινήσεις των οφθαλμών στο σκοτάδι.
  • Ο γιατρός τότε θα ρίξει κρύο ή ζεστό νερό ή αέρα σε κάθε κανάλι του αυτιού σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για περίπου 30”.
  • Καταγράφονται οι κινήσεις των ματιών που προκαλούνται (νυσταγμικές κινήσεις) απο το νερό ή τον αέρα σαν αποτέλεσμα ερεθισμού του αιθουσαίου οργάνου (λαβυρίνθου).
  • Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να εστιάσετε με τα μάτια σας μικρού μεγέθους φώτα που αναβοσβήνουν ή κινούμενες φωτινές γραμμές ή τελείες.
  • Η εξέταση διαρκεί περίπου 30 λεπτά.