Πλατφόρμα Ισορροπομετρίας

Περιγραφή

Χρησιμοποιείται για την διερεύνηση του ιλίγγου αλλά και για την αποκατάσταση ασθενών μετά από επεισόδια κρίσεων ιλίγγου. Με την πλατφόρμα διενεργούνται ειδικές ασκήσεις μέσω υπολογιστή και οθόνης που σκοπό έχουν να επανεκπαιδεύσουν και να συντονίσουν το οπτοκινητικό – αιθουσαίο – ιδιοδεκτικό σύστημα ούτως ώστε να επέλθει ταχύτερη ανάρρωση και αποκατάσταση της ισορροπίας στον ασθενή.