Ακοολογικός Θάλαμος Eymasa CL-40

Περιγραφή

Ηχομονωμένος πιστοποιημένος θάλαμος ακουομέτρησης με εξασθένηση 44dB στα 8000Hz.